Record details

Title
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
Statement of responsibility
    Vladislav Rapprich
Other titles
    Variace chemického složení klinopyroxenů v bazaltických, essexitových a tefrifonolitových horninách vulkanického komplexu Doupovských hor, severozápadní Čechy
Author
    Rapprich, Vladislav, 1979-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 50, no. 3-4
Pages
    p. 119-132
Year
    2005
Notes
    6 obr., 6 diagr.
    Bibliografie na s. 131-132
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    bazalt
    chemismus hornin
    diopsid
    essexit
    fonolit
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kenozoikum
    klinopyroxeny
    mikroanalýza elektronová
    neovulkanity Doupovských hor
    složení chemické
    struktura porfyrická
    tefrifonolit
    vyrostlice
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Doupovské hory (Česko)
Keyword
    Basaltic
    Bohemia
    Clinopyroxenes
    Complex
    Compositional
    Doupovské
    Essexitic
    Hory
    NW
    Rocks
    Tephriphonolitic
    Variation
    Volcanic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012