Record details

Title
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
Author
    Babuška, Vladislav
    Boušková, Alena
    Brož, Milan
    Čermák, Vladimír
    Červ, Václav
    Fischer, Tomáš
    Havíř, J.
    Horálek, Josef
    Janský, J.
    Jedlička, Petr
    Málek, Jiří
    Mrlina, Jan
    Nehybka, V.
    Novotný, O.
    Pek, Josef
    Plešinger, Axel
    Praus, Oldřich
    Pšenčík, Ivan
    Šafanda, Jan
    Šílený, Jan
    Špičák, Aleš
    Štrunc, Jaroslav
    Švancara, J.
    Žanda, Libor
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 15
Pages
    s. 57-67
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/02/0381, GA ČR3cav_un_auth*0000191
    Překlad názvu: Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části Českého masívu
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    crustal fluids
    earthquake swarms
    West Bohemia/Vogtland
Keyword
    Bohemian
    Comprehensive
    Geophysical
    Massif
    Research
    Seismogenic
    Western
Abstract (in czech)
   Záměrem grantového projektu byl komplexní geofyzikální výzkum oblasti západočeských zemětřesných rojů, s cilem objasnit režim opakovaného výskytu rojových zemětřesení ve svrchní zemské kůře. Výzkum zahrnoval aplikaci seismických, gravimetrických, geotermických a magnetotelurickýych metod. Mimo tyto standardní geofyzikální metody byl prováděn monitoring chemického složení korových fluid - podzemních vod a plynů. Dosažené výsledky by měly přispět k prohloubení znalostí o dynamice zemské kůry, napěťových stavů v kůře a jejich časových změn a následně i příčin vzniku zemětřesných rojů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013