Record details

Title
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
Statement of responsibility
    Miroslav Coubal
Author
    Coubal, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 139-144
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza tektonická
    česká křídová pánev
    lužická oblast
    profil geologický
    tektonografie
    tlak orientovaný
Geographical name
    Česká Lípa
    ČSFR-Čechy
    Malá Skála
Keyword
    Along
    Basin
    Bohemian
    Compression
    Cretaceous
    Example
    Faults
Abstract (in czech)
   V článku je popsána horizontální a SJ komprese paleogenního stáří. Horizontální orientace stresu, časové vztahy a podobnost s jinými oblastmi v alpském předpolí ukazují na přímý projev tektonických procesů Alpsko-karpatského orogénu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012