Record details

Title
    Computer-related aspects of mathematical modelling at the Institute of Geonics
Author
    Jakl, Ondřej
    Šimeček, I.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2005
Pages
    s. 38-47
Notes
    Projekt: IBS3086102, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Informatické aspekty matematického modelování na Ústavu geoniky
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mathematical modelling
Keyword
    Aspects
    Computer-related
    Geonics
    Institute
    Mathematical
    Modelling
Abstract (in czech)
   Příspěvek přibližuje roli informatiky v matematickém modelování, pěstovaném ve Středisku aplikované matematiky Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě, přičemž se zaměřuje na dvě oblasti: V první části na jeho zajištění výpočetní technikou, kde podává přehled počítačových systémů, které modelování provázely od vzniku střediska (a ústavu) až do současnosti, a připomíná vliv rychlého vývoje této techniky (počítačů, sítí) na vytvářené programové vybavení i praktické simulace. Druhá část je věnována technikám optimalizace řešičů pro matematické modelování, kde usilujeme o zvýšení jejich efektivity maximálním využitím znalostí o fungování moderních počítačů obecně i o konkrétní cílové platformě.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012