Record details

Title
    Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
Author
    Lisá, Lenka
    Mentlík, P.
    Minár, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Landform analysis
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 5
Pages
    s. 58-59
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Koncept geomofologické analýzy v minulosti zaledněných území (založen na analýze okolí Prášilského jezera a jezera Laka, Šumava, Česká republika)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geomorphology
    glaciation
    lake sediments
    mountains glaciers
    quartz micromorphology
Keyword
    Analysis
    Areas
    Based
    Concept
    Czech
    Geomorphological
    Glaciated
    Jezero
    Laka
    Lake
    Mts
    Prášilské
    Previously
    Republic
    Surroundings
    Šumava
Abstract (in czech)
   V ramci projektu byla srovnavana historie zaledneni dvou rozdilnych uzemi, a sice Prasilskeho jezera a jezera Laka na Sumave. Krome Geomorfologicke analyzu zalozene na GIS datech byly pouzity dalsi sedimentologicke nezavisle mejtody jako je studium kremennych zrn, studium tvaru, zaobleni a orientace klastu. Ze ziskanych vysledku byly dedukovany celkem dve faze zaledneni, pricemz starsi faze mela evidentne vetsi rozsah a byla predevsim ve forme tzv. skalniho ledovce. Mladsi faze mela rozsah jiz mensi a morfologicky tovrila pouze vypln jezerni panve.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012