Record details

Title
    Conditionality of inverse solutions to discretised integral equations in geoid modelling from local gravity data
Statement of responsibility
    R. Tenzer, P. Novák
Author
    Novák, Pavel, 1965-
    Tenzer, R.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 1
Pages
    p. 53-70
Year
    2008
Notes
    1 obr., 11 diagr., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    anomálie tíhová
    geoid
    metoda matematická
    obrácená úloha
    planeta Země
    pole gravitační
    topografie
    tvar Země
Keyword
    Conditionality
    Data
    Discretised
    Equations
    Geoid
    Gravity
    Integral
    Inverse
    Local
    Modelling
    Solutions
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012