Record details

Title
    Connections between the distribution of prevailing winds in the winter Northern Hemisphere, solar/geomagnetic activity and the QBO phase
Author
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 299-318
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3042102, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0013088
    Překlad názvu: Vztah mezi rozložením převažujících větrů v zimní severní polokouli, sluneční/geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    geomagnetic activity
    North Atlantic Oscillation
    solar activity
Keyword
    Activity
    Connections
    Distribution
    Hemisphere
    Northern
    Phase
    Prevailing
    QBO
    Solar/geomagnetic
    Winds
    Winter
Abstract (in czech)
   Byla vyšetřována souvislost mezi rozložením větrných polí severní dolní troposféry, úrovní sluneční, respektive geomagnetické aktivity a fází kvazibienální oscilace (QBO). Ukázalo se, že v zimních měsících (leden-březen) let 1963 - 2001 se zonální proudění nad severním Atlantikem při vysoké geomagnetické aktivitě zesilovalo, zatímco při nízké sluneční, respektive geomagnetické aktivitě, zeslabovalo.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013