Record details

Title
    Constraints on petrogenesis and geotectonic setting for Silurian basalts of the Prague Basin (Bohemian Massif)
Author
    Frýda, Jiří
    Janoušek, Vojtěch
    Manda, Štěpán
    Štorch, Petr
    Tasáryová, Zuzana
    Trubač, Jakub
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011
Pages
    1
Keyword
    Basalts
    Basin
    Bohemian
    Constraints
    Geotectonic
    Massif
    Petrogenesis
    Prague
    Setting
    Silurian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014