Record details

Title
    Contact aureole of the Roztoky monzodiorite intrusion, České středohoří Mts., Bohemia
Author
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Erlanger Beitrege Petrologie und Mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 53-77
Year
    1999
Notes
    Rozsah: 24 s.
Keyword
    Aureole
    Bohemia
    Contact
    České
    Intrusion
    Monzodiorite
    Mts
    Roztoky
    Středohoří
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012