Record details

Title
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
Statement of responsibility
    Václav Suchý, Jan Šafanda, Ivana Sýkorová, Michal Stejskal, Vladimír Machovič, Karel Melka
Author
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel
    Stejskal, Michal
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 79, no. 3
Pages
    p. 133-145
Year
    2004
Notes
    4 obr., 6 diagr., 1 fot., 4 tab.
    Bibliografie na s. 144-145
    il., tab.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza termická
    Barrandien
    bazalt
    břidlice černá
    geologie regionální
    Graptoloidea
    metamorfóza kontaktní
    minerály jílové
    modelování
    pánev sedimentační
    sill
    silur
    spektrometrie IR
    spektrometrie Ramanova
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Barrandian
    Basalt
    Basin
    Black
    Contact
    Evidence
    Geological
    Metamorphism
    Modelling
    Shales
    Sill
    Silurian
    Thermal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012