Record details

Title
    Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin
Author
    Machovič, Vladimír
    Melka, Karel
    Stejskal, M.
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 3
Pages
    s. 133-145
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR3cav_un_auth*0013040
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR3cav_un_auth*0000503
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Kontaktní metamorfóza černých silurských břidlic bazaltovou žílou: geologické důkazy a teplotní modelování v barrandienské pánvi
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    Barrandian
    contact metamorphism
    thermal modeling
Keyword
    Barrandian
    Basalt
    Basin
    Black
    Contact
    Evidence
    Geological
    Metamorphism
    Modeling
    Shales
    Sill
    Silurian
    Thermal
Abstract (in czech)
   Řada několik metrů mocných žil doleritického čediče pronikla do organogenních břidlic liteňského souvrství (silur), krátce po jeho uložení. Naše data naznačují, že vliv žil na termální maturaci okolních sedimentů byl pouze lokální
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013