Record details

Title
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Vladimír Hanzel, Kamil Vrana, Eugen Kullman, Vladimír Dovina, Ladislav Škvarka
Author
    Dovina, Vladimír
    Hanzel, Vladimír
    Kullman, Eugen
    Škvarka, Ladislav
    Vrana, Kamil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 127-144
Year
    1989
Notes
    5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Classfication no.
    556
Subject category
    hydrogeologie a hydraulické vlastnosti hornin
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Contamination
    Czechoslovakia
    Fissure-karst
    Protection
    Slovakia
    Waters
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012