Record details

Title
    Contamination of vineyard soils with fungicides: A review of environmental and toxicological aspects
Other titles
    Kontaminace půd vinic fungicidy: přehled environmentálních a toxikolicikých aspektů
Author
    Bollinger, Jean-Claude
    Bordas, Francois
    Chrastný, Vladislav
    Čadková, Eva
    Komárek, Michael
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Environment International
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    14
Year
    2010
Thesaurus term
    pesticide, viticulture, copper, toxicity, environmental risk
Keyword
    Aspects
    Contamination
    Environmental
    Fungicides
    Review
    Soils
    Toxicological
    Vineyard
Abstract (in czech)
   Kontaminace anorganickými a organickými pesticidy na bázi mědi představuje hlavní environmentální problém v zemědělství. Práce posskytuje sumarizovaný přehled publikovaných informací o viničních půdách a jejich kontaminacích pesticidy na bázi mědi a organickými pesticidy. Pozornost je věnována chování kontaminatů v půdách, jejich geochemické pozici a legislativnímu rámci v jednotlivých zemí.
Abstract (in english)
   The contamination of agricultural soils with inorganic (Cu-based) and organic pesticides (including their residues) presents a major environmental and toxicological concern. This review summarizes available studies published on the contamination of vineyard soils throughout the world with Cu-based and synthetic organic fungicides. It focuses on the behavior of these contaminants in vineyard soils and the associated environmental and toxicological risks. The concentrations of Cu in soils exceed the legislative limits valid in the EU in the vast majority of the studied vineyards. Regarding the environmental and toxicological hazards associated with the extensive use of fungicides, the choice of fungicides should be performed carefully according to the physico-chemical properties of the soils and climatic and hydrogeological characteristics of the vine-growing regions.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014