Record details

Title
    Continental glaciation in Northern Moravia
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček
Author
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria
Pages
    s. 15-24
Notes
    2 obr., 9 bibl.
Subject group
    kvartér Českého masivu
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění
    pleistocén-střední
    sedimentace glacigenní
    sedimentační dynamika
Subject category
    terasy
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Continental
    Glaciation
    Moravia
    Northern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012