Record details

Title
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
Statement of responsibility
    Jiří Konopásek & Karel Schulmann
Author
    Konopásek, Jiří
    Schulmann, Karel, 1958-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 162, no. 3
Pages
    p. 463-470
Year
    2005
Notes
    3 obr.
    Bibliografie na s. 469-470
    il.
    Zkr. název ser.: J. Geol. Soc. (Bath)
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    akrece
    devon
    eklogit
    facie eklogitová
    facie granulitová
    geochronologie
    gradient geotermický
    granulit
    karbon
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum Českého masivu
    kůra zemská
    metamorfóza
    ortorula
    podmínky P-T
    příkrov
    subdukce
    terán
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hora Svatého Šebestiána (Chomutov, Chomutov)
    Krušné hory
    Měděnec (Chomutov, Kadaň)
    SRN-Sachsen
Keyword
    Accretion
    Carboniferous
    Central
    Contrasting
    Crust
    Early
    European
    Evidence
    Field
    Geotherms
    Orogenic
    Root
    Saxothuringian
    Subducted
    Thickened
    Variscides
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012