Record details

Title
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650 °C and c. 750 °C)
Author
    Baratoux, L.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Palaeozoic Amalgamation of Central Europe
Pages
    s. 97-125
Notes
    Překlad názvu: Kontrastní mikrostruktury a deformační mechanismy metagabber deformovaných za různých teplot (c. 650 °C a c. 750 °C)
    Rozsah: 29 s.9352
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    deformation mechanisms
    metagabbro mylonites
Keyword
    650
    750
    Contemporaneously
    Contrasting
    Deformation
    Deformed
    Different
    Mechanisms
    Metagabbro
    Microstructures
    Mylonites
    Temperatures
    °C
Abstract (in czech)
   Studium bylo zaměřeno na identifikaci deformačních mechanismů v plagioklasu a amfibolu v metagabbrech staroměstského pásma, kde deformace probíhala za 650?C (východní pás) a 750?C (západní pás). Pro studium byla použita kvantitativní mikrostrukturní analýza, EBSD a mikrosondová analýza. Deformační mechanismus se mění s nárůstem teploty z dominantně dislokačního toku na difúzní tok a je výrazně ovlivněn chemickou změnou především v plagioklasech.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013