Record details

Title
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Vlasta Ledvinková, Jarmila Waldhausrová
Other titles
    5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné hory, April 12-15, 2000 - Abstracts (Variant.)
Author
    Ledvinková, Vlasta
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 10
Pages
    p. 46-47
Year
    2000
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    amfiboly
    anomálie magnetická
    anomálie tíhová
    Barrandien
    bazalt
    biotit
    datování absolutní
    horniny plutonické
    horniny vulkanické
    středočeský pluton
    syenit
    tektonika bloková
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Adjacent
    Barrandian
    Bohemian
    Central
    Contribution
    Data
    Geological
    Geophysical
    Massif
    Pluton
    Problems
    Proterozoic
    Solution
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012