Record details

Title
    Contribution to recent seismicity evaluation in surroundings of High Dam, Aswan, Egypt
Author
    Haggag, H. M.
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    General Assembly, European Seismological Commission (31. : 07.09.2008-12.09.2008 : Hersonissos, Crete island, Greece, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    General Assembly, European Seismological Commission Programme, Abstracts and Short Papers /31./
Pages
    S. 130-137
Notes
    Překlad názvu: Příspěvek k hodnocení současné seizmicity v okolí přehrady High Dam v Asuánu, Egypt
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    explosion
    High Dam
    recent seismicity
Keyword
    Aswan
    Contribution
    Dam
    Egypt
    Evaluation
    High
    Recent
    Seismicity
    Surroundings
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá popisem současného stavu seizmicity v asuánské oblasti (Egypt). Záznamy lze rozdělit do tří skupin: zemětřesení, seizmicita indukovaná přehradou a seizmické jevy vyvolané trhacími pracemi. K rychlému rozlišení explozí od indukované a přirozené seizmicity je testována spektrální analýza záznamů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012