Record details

Title
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
Statement of responsibility
    Petr Dobeš
Author
    Dobeš, Petr
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts
Pages
    s. 75-76
Notes
    3 bibl.
Subject group
    Barrandien
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    křemen
    metamorfismus
    plynokapalné inkluze
    proterozoikum
    rudy barevných kovů
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hromnice
    Kamenec
    Mítov
Keyword
    Barrandian
    Contribution
    Evolution
    Fluid
    Proterozoic
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012