Record details

Title
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
Statement of responsibility
    Ctirad Schejbal
Author
    Schejbal, Ctirad
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 39
Pages
    p. 1-10
Year
    1993
Notes
    1 tab., 1 sch., 1 diagr., 3 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    ložiskové struktury
    model matematický
    prognózy zásob
    rudy Au
    silesikum
    statistické charakteristiky
    výpočet zásob
Subject category
    metoda geologických bloků
Geographical name
    ČR-Morava
    Suchá Rudná
Keyword
    Contribution
    Estimations
    Highly
    Methodology
    Mineralizations
    Ore
    Reserves
    Variable
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012