Record details

Title
    Contribution to the petrography and mineralogy of main types of the gabbronoritic to quartz dioritic plutonites of the Mladotice intrusive cluster, W-Bohemia
Other titles
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy