Record details

Title
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Ján Rajnoha, Marek Hrabčák
Author
    Hrabčák, Marek
    Rajnoha, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 6
Pages
    p. 749-762
Year
    1989
Notes
    7 obr., 4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Subject category
    akcesorické minerály
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    hlubinné horniny s křemenem
    neovulkanity Západních Karpat
    nesosolikáty
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Area
    Contribution
    Czechoslovakia
    Granitoids
    Mts
    Research
    Štiavnické
    Vrchy
    Zircons
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012