Record details

Title
    Contributions to the chemical composition of minerals of the gold-bearing mineralization in the Jílové ore district
Other titles
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru