Record details

Title
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
Statement of responsibility
    Jiří Laurin, David Uličný
Author
    Laurin, Jiří
    Uličný, David
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of sedimentary research
Vol./nr.
    Vol. 74, no. 5
Pages
    p. 697-717
Year
    2004
Notes
    14 obr., 1 fot.
    Bibliografie na s. 716-717
    il.
    Zkr. název ser.: J. sed. Res.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    cyklus sedimentační
    česká křídová pánev
    karotáž
    kontrola tektonická
    křída-svrchní
    lineament
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    pískovce
    profil geologický
    profil vrtný
    regrese
    sedimentace hemipelagická
    sedimenty karbonátové
    sedimenty siliciklastické
    teorie Milankovičova
    transgrese
Geographical name
    Brusov (Litoměřice, Litoměřice)
    ČR-Čechy
    Děčínská vrchovina-Děčínský Sněžník
    Kystra (Louny, Louny)
    Rýdeč (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Úpohlavy (Litoměřice, Lovosice)
Keyword
    Adjacent
    Carbonate
    Central
    Controls
    Europe
    Example
    Hemipelagic
    Late
    Margin
    Shallow-water
    Siliciclastic
    System
    Turonian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012