Record details

Title
    Controls on vegetation and hydrological history of the Upper Radnice Seam (Bolsovian) in the Kladno Coalfield
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Coal Geology Conference (10. : 07.06.2004-11.06.2004 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    10th Coal Geology Conference
Pages
    s. 15
Notes
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Czech Republic
    Kladno Coalfield
    palynology
Keyword
    Bolsovian
    Coalfield
    Controls
    History
    Hydrological
    Kladno
    Radnice
    Seam
    Upper
    Vegetation
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012