Record details

Title
    Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic)
Other titles
    Cordaites schatzlarensis sp. nov. a Samaropsis newberryi (Andrews) Seward z westphalu (karbon) Žacléřské oblasti (Česká republika).
Author
    Libertín, Milan
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 138, č. 1
Pages
    20
Year
    2006
Thesaurus term
    palaeobotany, Cordaites, Samaropsis, cuticular analysis, Westphalian, seeds
Keyword
    Andrews
    Area
    Carboniferous
    Cordaites
    Czech
    Newberryi
    Nov
    Republic
    Samaropsis
    Schatzlarensis
    Seward
    Sp
    Westphalian
    Žacléř
Abstract (in czech)
   Monotónní kordaitové listy je obtížné určovat a proto kutikulární anylýza je důležitou metodou k určování kordaitových listrů. Cordaites schatzlarensis nov. sp. pochází z duckmantu lampertických vrstev žacléřského souvrství lokality Žacléř ve vnitrosudetské pánvi, Česká republika. Listy Cordaites schatzlarensis jsou kopinaté, amphistomatické. Stomata adaxiální kutikuly jsou řídká, izolovaná, nebo nekompletních průduchových řadách. Naproti tomu hustota průduchů abaxiální kutikuly je vysoká a průduchy jsou v jednoduchých nebo dvojitých průduchových řadách. Kutikuly C. schatzlarensis jsou srovnatelné s čínským spodnopermským C. baodeensis Ge. Listy mohou být úzké, srovnatelné s francouzským Dorycordaites zeilleri Ledran, nebo i relativně široké. Tyto listy jsou doprovázeny velkými semeny 5 cm v průměru, které npatří druhu Samaropsis newberryi (Andrews) Seward. Výplně dřeňových dutin Artisia Sternberg byly nalezeny v pískovcích.
Abstract (in english)
   The monotonous cordaitalean leaves are difficult to determine and therefore cuticular analysis is an important method for distinguishing cordaitalean leaves. Cordaites schatzlarensis nov. sp. comes from the Duckmantian of the Lampertice Member, Žacléř Formation and Žacléř locality in the Intrasudetic Basin, Czech republic. The leaves of Cordaites schatzlarensis are lanceolate, amphistomatic. Stomata of the adaxial epidermis are scarce, isolated, or in very short stomatal rows. In contrast, the density of stomata on the abaxial cuticle is high and stomata are arranged into single or double stomatal rows. The cuticles of C. schatzlarensis are comparable with the Chinese Upper Permian C. baodeensis Ge. Leaves can be narrow, comparable to French Bolsovian Dorycordaites zeilleri Ledran, or relatively wide. Accompanying big seeds more than 5 cm in diameter are attributed to Samaropsis newberryi (Andrews) Seward. The pith casts Artisia Sternberg were found in sandy channel fill deposits.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014