Record details

Title
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
Author
    Kachlík, Václav
    Kryza, Ryszard
    Štědrá, Veronika
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2002
Source title - monograph
    Palaeozoic Amalgamation of Central Europe
Thesaurus term
    Mariánské Lázně Complex, metamorphism, metabasic rocks, metagabbros, Teplá-Barrandian Unit, western Bohemia, pre-Variscan,
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Coronitic
    Crystalline
    Evolution
    Inferences
    Lázně
    Margin
    Mariánské
    Massif
    Metagabbros
    Tectonometamorphic
    Teplá
    Teplá-Barrandian
    Unit
    Western
Abstract (in english)
   Petrologická a geochemická charakteristika metamorfovaných gabroidních hornin a doleritů z mariánskolázeňského komplexu a krystalinika Tepelské plošiny, porovnání jejich složení a metamorfního vývoje s eklogity MLK a KTP a s metagabry z KTB.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014