Record details

Title
    Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Veverka, Ján
    Vilhelm, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Rock Mechanics and Rock Engineering
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 5
Pages
    s. 695-714
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Korelační analýza ultrazvukové emise zatěžovaných horninových vzorků - studie interakce nukleačních center mikrotrhlin
    Rozsah: 20 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    autocorrelation analysis
    cracks nucleation
    laboratory loading
    rock sample
    ultrasonic emission
Keyword
    Analysis
    Centres
    Correlation
    Emission
    Interaction
    Loaded
    Microcracking
    Nucleation
    Rock
    Samples
    Study
    Ultrasonic
Abstract (in czech)
   Bylo zjištěno, že mikrotrhliny vznikající při zatěžování horninových vzorků, se shlukují do omezených oblastí - nukleačních center. Tato centra souvisí s plochou konečného totálního porušení. Výzkum byl zaměřen na stanovení vzájemného ovlivňování nukleačních center prostřednictvím výpočtu vzájemné korelace posloupností ultrazvukových impulzů a ocenění změn autokorelačních koeficientů z hlediska prognózy konečného rozrušení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012