Record details

Title
    Correlation between magnetic anisotropy and phyllosilicate preferred orientation for various sedimentary rocks
Author
    Chadima, Martin
    Cifelli, F.
    Günter, A.
Conference
    Paleo, Rock and Environmental Magnetism. Castle (9. : 27.06.2004-03.07.2004 : Tatranská Javorina, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Contributions to Geophysics & Geodesy
Vol./nr.
    Roč. 34, Spec.
Pages
    s. 65-67
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Korelace mezi magnetickou anizotropíí a přednostní orientací fylosilikátů pro různé sedimentarní horniny
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    anisotropy of magnetic susceptibility
    high-field anisotropy
    neutron texture goniometry
Keyword
    Anisotropy
    Correlation
    Magnetic
    Orientation
    Phyllosilicate
    Preferred
    Rocks
    Sedimentary
    Various
Abstract (in czech)
   Magnetická anizotropie při nízkém a vysokém poli různých sedimentarních hornin byla porovnána s teoretickou anizotropií vypočtenou z měření přednostní orientace minerálů při použití neutronové texturní goniometrie. V většině případů hlavní směry magnetické anizotropie při nízkém i vysokém poli (odpovídající paramagnetické složce) a směry teoretické anizotropie jsou subparalelní. Stupeň anizotropie dobře koreluje pro všechny použité metody. (korelační koeficient větší než 0,95). I když koralce tvarového parametru anizotropií příslušných metod vykazuje podstatnější rozptyl, oblátní i prolátní tvary zůstávají dobře definované pro všechny použité metody.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012