Record details

Title
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
Statement of responsibility
    Veronika Štedrá, Milan Fišera, Jaroslava Pertoldová
Other titles
    Lučenec (South-Central Slovakia) Reduta Palace: Proceedings of the 9th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, 2nd Meeting of the Central European Tectonic Group, Lučenec, Slovakia, June 22-25, 2004 (Variant.)
Author
    Fišera, Milan, 1937-
    Pertoldová, Jaroslava, 1956-
    Štedrá, Veronika, 1965-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 17
Pages
    p. 87-88
Year
    2004
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    konference
    krystalinikum
    kutnohorsko-svratecká oblast
    minerály horninotvorné
    tektonika bloková
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Contrasting
    Correlation
    Czech
    Hora-Svratka
    Kutná
    Lithologically
    Region
    Republic
    Rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012