Record details

Title
    Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
Statement of responsibility
    Hans J. Lippolt, Jürgen C. Hess, Vlastimil Holub, Jiří Pešek
Other titles
    Korelace svrchnokarbonských uloženin Českého masívu (ČSSR) a Porůří (NSR) : výsledky měření absolutního stáří Ar40/Ar39 tufových poloh
    Korrelation von Oberkarbonvorkommen des Böhmischen Massivs (Tschechoslowakei) und der Ruhrgebiets (BR Deutschland) durch Ar40/Ar39 -Alter von Tuffhorizonten
Author
    Hess, Jürgen C.
    Holub, Vlastimil
    Lippolt, Hans J.
    Pešek, Jiří, 1936-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 137, no. 2
Pages
    p. 447-464
Year
    1986
Notes
    5 obr., 2 fot., 4 tab.
    České, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.9
Conspectus category
    550
Keyword
    Ages
    Ar40/Ar39
    Bohemian
    Carboniferous
    Correlation
    Czechoslovakia
    Deposits
    Evidence
    FR
    Germany
    Layers
    Massif
    Ruhr
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012