Record details

Title
    Corundum from the scapolite-rich calcsilicate rock in Moldanubian marbles
Other titles
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku