Record details

Title
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
Statement of responsibility
    Ondrej Lexa, Karel Schulmann, František Hrouda, Stanislav Ulrich, Jiří Konopásek, Pavla Štípská and Josef Ježek
Author
    Hrouda, František
    Ježek, Josef
    Konopásek, Jiří
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 52-53
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza tektonická
    anizotropie
    foliace
    hornina okolní
    konference
    kůra kontinentální
    lineace
    magnetická susceptibilita
    metamorfóza
    moldanubický pluton
    pluton
    podsun
    proces polyfázový
    třebíčský pluton
    vlastnosti magnetické
    vmístění
    vnitřní stavba
    vrásnění variské
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Coupling
    Crust
    Exhumation
    Fabrics
    Lower
    Magmatic
    Multiple
    Orogenic
    Syenite
    Třebíč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012