Record details

Title
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
Other titles
    Křídové mechovky z Chrtníků (Český masiv).
Author
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Courier Forschungsinstitut Senckenberg
Vol./nr.
    Roč. 257, č. 13.12.2006
Pages
    16
Year
    2006
Thesaurus term
    Bryozoa, systematics, palaeoecology, Turonian, Bohemian Massif
Keyword
    Bohemian
    Bryozoa
    Chrtníky
    Cretaceous
    Massif
Abstract (in czech)
   Bohatá mechovková fauna byla studována ze tří poloh svrchnokřídových (turonských) sedimentů, které tvoří erozivní zbytky na diabasu. Celkem bylo určeno a popsáno 21 druhů mechovek.
Abstract (in english)
   A rich bryozoan fauna has been studied from three layers of Upper Cretaceous (Turonian) sediments which form an erosive lag overlying diabase. Altogether 21 species of Bryozoa were determined and are described here.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014