Record details

Title
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bomehian Massif)
Other titles
    Křídové mechovky z Chrníků (Český masiv)
Author
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Courier Forschungsinstitut Senckenberg
Vol./nr.
    Roč. 257, č. December
Pages
    16
Year
    2006
Thesaurus term
    Bryozoa
    Cretaceous
Keyword
    Bomehian
    Bryozoa
    Chrtníky
    Cretaceous
    Massif
Abstract (in czech)
   Detailní popis křídových mechovek nalezených na lokalitě Chrtníky s diskuzí o jejich paleoekologii
Abstract (in english)
   Detail description of Cretaceous Bryozoa from Chrtníky and the discussion about the paleoecology
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012