Record details

Title
    Crete and the Minoan Terranes: Age constraints from U-Pb dating of detrital zircons
Author
    Dörr, W.
    Fiala, Jiří
    Romano, S. S.
    Zulauf, G.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Evolution of the Rheic Ocean : from Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision
Pages
    S. 401-411
Notes
    Překlad názvu: Kréta a mínojské terány: Omezení výsledky datování U-Pb na detritických zirkonech
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Crete
    detrital zircons
    Gondwana
    Minoan terranes
    peri-Gondwanan terranes
    U-Pb-TIMS
Keyword
    Age
    Constraints
    Crete
    Dating
    Detrital
    Minoan
    Terranes
    U-Pb
    Zircons
Abstract (in czech)
   U-Pb datování detritických zirkonů, separovaných z pararuly východní Kréty, poskytuje 207Pb/206Pb stáří v hodnotách 0.6, 0.8, 1.0, 2.0, a 2.5 Ga s mezerou mesoproterozoického stáří v rozmezí 1,1 až 1,6 Ga. Tato data jsou srovnatelná s U-Pb stářím zirkonů okolních krystalinických komplexu Kyklad, masivu Menderes, Egypta a Levanty. Možnými zdroji jsou metakraton Sahara, Arabsko-Núbijský štít a Kibarské pásmo ve střední Africe. Spektra stáří studovaných krystalinických komplexů východního Středomoří se výrazně liší od spekter teránů Kadomsko-Avalonského typu. Jsou proto považovány za separátní kolekci peri-gondwanských teránů a definují se jako mínojské terrány. V období pozdního neoproterozoika až ?kambria mínojské terrány prodělaly orogenezi andského typu při severním okraji východní Gondwany. Nejsou důkazy o tom, že by tyto terány během fanerozoika byly podrobeny dalekosáhlému driftu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012