Record details

Title
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
Author
    Kukutsch, Radovan
Conference
    Górnictwo Zrównowazonego Rozwoju 2008 (26.11.2008 : Gliwice, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Górnictvo. 286
Pages
    S. 441-450
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Kritická místa na lokalitě Čistá, Důl Jeroným a jejich možný vývoj.
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abandoned mining works
    critical places
    Jeroným mine
Keyword
    Critical
    Čistá
    Development
    Jeronym
    Locality
    Mine
    Places
    Possible
Abstract (in czech)
   Cílem příspěvku je definování a popis kritických míst Dolu Jeroným, neboť vlivem mnoha činitelů je horninový masiv rozrušený a jedná se o důlní dílo s výskytem několika míst s potenciálně sníženou stabilitou. Kritická místa můžeme spatřovat jednak v samotném podzemí, ale i na povrchu v povrchových útvarech po ukončení báňské činnosti na tomto dole.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012