Record details

Title
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
Statement of responsibility
    Tomáš Pačes
Author
    Pačes, Tomáš, 1937-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geochémia 1999 : zborník referátov
Pages
    s. 45-48
Notes
    2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.05
    550.4
Conspectus category
    504
Subject group
    atmosférická depozice
    ekosystém
    kadmium
    kovy těžké
    kritická zátěž
    model matematický
    olovo
    půdy
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Česko
Keyword
    Concentrations
    Critical
    Ecosystems:The
    First-order
    Harmful
    Heavy
    Kinetic
    Load
    Metals
    Model
    Reach
    Soil
    Target
    Time
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 3. 2013
Import date
    20. 3. 2014