Record details

Title
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
Statement of responsibility
    Pavel Růžička, Jan Čeněk, Linda Vydrová
Author
    Čeněk, Jan
    Růžička, Pavel
    Vydrová, Linda
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    s. 25-28
Year
    2009
Notes
    1 obr., 3 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    55(1)
    550.8
Conspectus category
    550
    624
Subject group
    aluvium
    geologie inženýrská
    geologie regionální
    horniny sedimentární
    jíl
    materiál překonsolidovaný
    mechanika zemin
    model matematický
    stavby dopravní
    stavby podzemní
    tunel
Geographical name
    Anglie
    Londýn (Anglie)
Keyword
    Crossrail
    Historie
    Jílech
    Londýnských
    Modelováním
    Numerickým
    Projektu
    Spojené
    Zkušenosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012