Record details

Title
    Crotalocephalus moraveci sp. nov. (Trilobita) from the Silurian of Bohemia
Statement of responsibility
    Václav Vokáč, Milan Doubrava
Author
    Doubrava, Milan
    Vokáč, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 65, no. 1
Pages
    s. 61-63
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    fauna
    popis taxonů
    silur
    Trilobita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Koledník u Berouna
Keyword
    Bohemia
    Crotalocephalus
    Moraveci
    Nov
    Silurian
    Sp
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012