Record details

Title
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
Statement of responsibility
    Alex Plešinger, Horst Neunhöfer, Erhard Wielandt
Author
    Neunhöfer, Horst
    Plešinger, Alex
    Wielandt, Erhard
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 35, no. 3
Pages
    s. 184-195
Year
    1991
Notes
    1 obr., 4 tab., 5 diag.
Subject group
    Český masiv
    hlubinná stavba
    interpretace dat
    litosféra
    plášť
    plášť svrchní
    rychlost elastických vln
    seizmokarotáž
    vlny elastické
    vlny povrchové
Geographical name
    Berggiesshuebel
    ČSFR-Čechy
    Graefenberg Array
    Kašperské Hory
    Ksiaž
    Moxa
    Polsko
    Rakousko
    SRN
    Wien
Keyword
    Bohemian
    Crust
    Dispersion
    Mantle
    Massif
    Seismic
    Structure
    Surface
    Upper
    Waves
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012