Record details

Title
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
Statement of responsibility
    L. Pospíšil, A. Ádám, J. Bimka, P. Bodlak, T. Bodoky, P. Dövényi, H. Granser, E. Hegedüs, I. Joó, A. Kendzera, L. Lenkey, M. Nemčok, K. Posgay, B. Pylypyshyn, J. Sedlák, W.D. Stanley, G. Starodub, V. Szalaiová, B. Šály, A. Šutora, G. Várga, T. Zsíros, Antal Ádám
Author
    Ádám, Antal
    Bimka, Jan
    Bodlak, P.
    Bodoky, T.
    Dövényi, P.
    Granser, Harald
    Hegedüs, E.
    Joó, I.
    Kendzera, A.
    Lenkey, L.
    Nemčok, Michal
    Posgay, Karoly
    Pospíšil, Lubomil
    Pylypyshyn, B.
    Sedlák, Jiří
    Stanley, William D.
    Starodub, G.
    Szalaiová, Viktória
    Šály, Branislav
    Šutora, Augustín
    Várga, G.
    Zsíros, T.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84
Pages
    s. 497-499
Notes
    1 CD-ROM
    Plný text článku uveden v elektronické podobě na CD-ROM
Classfication no.
    550.3
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie tíhová
    astenosféra
    gravimetrie
    kůra zemská
    litosféra
    magnitudo
    měření magnetotelurické
    paleomagnetismus
    pánev sedimentační
    plášťový chochol
    pohyb vertikální
    rotace desek
    seizmicita
    seizmika reflexní
    seizmika refrakční
    seizmogram teoretický
    sondáž seizmická hlubinná
    tepelný tok
    vodivost elektrická
    Západní Karpaty
Geographical name
    Maďarsko
    Morava (Česko)
    Rumunsko
    Slovensko
    Ukrajina
Keyword
    Abstract
    Carpathian-Pannonian
    Crustal
    Data
    Geophysical
    Lithosphere
    Lithospheric
    Perspective
    Region
    Regional
    Structure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012