Record details

Title
    Crustal and upper mantle structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 profiles CEL01 and CEL04: seismic models and geological implications
Author
    Brückl, E.
    Czuba, W.
    Gaczyński, E.
    Grad, M.
    Guterch, A.
    Hajnal, Z.
    Harder, S.
    Hegedüs, E.
    Hrubcová, Pavla
    Janik, A.
    Keller, G. R.
    Malinowski, M.
    Rauch, M.
    Selvi, O.
    Środa, P.
    Špičák, Aleš
    Thybo, H.
    Tokarski, A. K.
    Vozár, J.
    Zuchniak, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 167, č. 2
Pages
    s. 737-760
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Stavba kůry a svrchního pláště v Západních Karpatech z dat CELEBRATION 2000 podél profilu CEL01 a CEL04: seismické modely a geologické implikace
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    crustal structure
    explosion seismology
    Western Carpathians
Keyword
    2000
    Carpathians
    CEL01
    CEL04
    CELEBRATION
    Crustal
    Geological
    Implications
    Mantle
    Models
    Profiles
    Seismic
    Structure
    Upper
    Western
Abstract (in czech)
   CELEBRATION 2000 byl velký mezinárodní experiment zaměřený na stavbu litosféry ve střední Evropě. Sestával z mnoha reflexních a refrakčních seismických profilů. Profily CEL01 a CEL04 jsou situovány na přechodu mezi prekambrickou a paleozoickou platformou a karpatským orogenem. Data byla modelována pomocí 2-D tomografie a s využitím postupů přímého modelování.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013