Record details

Title
    Crustal and uppermost mantle structure of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 data
Author
    Brückl, E.
    Grad, M.
    Guterch, A.
    Hrubcová, Pavla
    Keller, G. R.
    Środa, P.
    Špičák, Aleš
    Thybo, H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 110, B11
Year
    2005
Notes
    Projekt: SB/630/2/00, GA MŽP3cav_un_auth*0035074
    Překlad názvu: Stavba kůry a svrchního pláště v Českém masívu určovaná na základě dat z experimentu CELEBRATION 2000
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000
    deep structure
Keyword
    2000
    Based
    Bohemian
    CELEBRATION
    Crustal
    Data
    Mantle
    Massif
    Structure
    Uppermost
Abstract (in czech)
   Na základě dat ze seismického refrakčního experimentu CELEBRATION 2000 jsme studovali hlubinnou stavbu Českého masívu jako největšího stabilního výchozu variských hornin ve střední Evropě
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013