Record details

Title
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
Statement of responsibility
    Robert J. Lillie
Author
    Lillie, Robert J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 2
Pages
    s. 63-68
Year
    1992
Notes
    7 obr.,17 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    anomálie
    dynamická analýza
    gradient tíhový
    interpretace dat
    litosféra
    tektonika
    tektonika regionální
    Západní Karpaty
Subject category
    Bouguerova anomálie
Geographical name
    ČSFR
    Maďarsko
    Polsko
    SNS
Keyword
    Carpathians
    Crustal
    Development
    Gravity
    Interpretation
    Models
    Tectonic
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012