Record details

Title
    Crustal structure at the easternmost termination of the Variscan belt based on CELEBRATION 2000 and ALP 2002 data
Author
    Hrubcová, Pavla
    Środa, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 460, č. 1-4
Pages
    s. 55-75
Year
    2008
Notes
    Projekt: SB/630/2/00, GA MŽP3cav_un_auth*0035074
    Překlad názvu: Stavba kůry na východním okraji variského oblouku interpretovaná z dat CELEBRATION 2000 a ALP 2002
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    crustal structure
    refraction and wide-angle reflection
    seismic methods
    Variscan orogen
Keyword
    2000
    2002
    ALP
    Based
    Belt
    CELEBRATION
    Crustal
    Data
    Easternmost
    Structure
    Termination
    Variscan
Abstract (in czech)
   Východní okraj variského oblouku v Evropě představuje hranice desek mezi kontinentálními bloky a terány, které se vytvořily během různých tektonických období. Studium stavby kůry této komplikované oblasti umožnila data z mezinárodních refrakčních experimentů CELEBRATION 2000 a ALP 2002. Seismická data byla získána podél refrakčních profilů CEL10 a ALP04 ve směru JZ-SV. Profily začínají ve východních Alpách, protínají moravsko-slezskou zónu Českého masívu, sudetskou monoklinu a končí na TESZ v Polsku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013