Record details

Title
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
Other titles
    Kryogenní jeskynní karbonáty z Jaskyně studeného vetra, Nízke Tatry, Slovensko: rozšíření období tvorby kryogenních jeskynních karbonátů do sálského glaciálu
Author
    Hercman, Helena
    Jačková, Ivana
    Orvošová, Monika
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    International Journal of Speleology
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 2
Pages
    13
Year
    2009
Thesaurus term
    cryogenic cave carbonate, U-series dating, carbon and oxygen stable isotopes, Western Carpathians, Nízké Tatry Mts.
Keyword
    Age
    Carbonate
    Carbonates
    Cave
    Cold
    Cryogenic
    Extending
    Formation
    Mountains
    Nízke
    Range
    Saalian
    Slovakia
    Tatry
    Wind
Abstract (in czech)
   Jaskyňa studeného vetra a Jaskyňa mŕtvych netopierov dohromady tvoří unikátní jeskynní systém s polyfázovým vznikem, který se nachází ve vysoké nadmořské výšce v Nízkých Tatrách na Slovensku. Článek shrnuje vývoj jeskyní a popisuje kryogenní jeskynní karbonáty nalezené v Jaskyni studeného vetra. Vytvořily se zde při mrznutí krasových vod během sálského a viselského glaciálu
Abstract (in english)
   Cold Wind Cave and Dead Bats Cave represent togehter a unique cave system with polyphase formation, located at high elevation in Nízke Tatry Mounains, Slovakia. The paper reviews evolution of the caves and describes cryogenic cave carbonates discovered in the Cold Wind Cave. Cryogenic cave carbonated were formed here during freezing of karst waters in Saalian and Weichselian glacils.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014