Record details

Title
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Luděk Minařík, František Pechar, Drahoš Rykl
Other titles
    Krystalochemie biotitů z granitoidů karlovarského masívu
Author
    Minařík, Luděk
    Pechar, František
    Rykl, Drahoš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 2
Pages
    s. 117-130
Year
    1990
Notes
    3 tab.,1 diagr.,15 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analýza hornin
    biotit
    granitoidy
    krušnohorský pluton
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály
Subject category
    karlovarský pluton
Geographical name
    Čechy západní
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Biotites
    Chemistry
    Crystal
    Czechoslovakia
    Granitoids
    Karlovy
    Massif
    Vary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012