Record details

Title
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
Other titles
    Crystalová struktura owyheeitu Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: zpřesnění z synchrotronových práškových dat
Author
    Laufek, František
    Makovicky, Emil
    Pažout, Richard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    European Journal of Mineralogy
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 4
Pages
    10
Year
    2007
Thesaurus term
    minerals, owyheeite, crystal struture
Keyword
    Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14
    Crystal
    Diffraction
    Owyheeite
    Powder
    Refinement
    Structure
    Synchrotron
    X-ray
Abstract (in czech)
   Rietveldovou metodou byla zpřesněna krystalová struktura minerálu owyheeitu za pomocí synchrotronových difrakčních dat.
Abstract (in english)
   The crystal structure of mineral owyhheite was refined by means of rietveld method using synchrotron radiation.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014