Record details

Title
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
Statement of responsibility
    František Laufek, Richard Pažout and Emil Makovicky
Author
    Laufek, František
    Makovicky, Emil
    Pažout, Richard
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 19, no. 4
Pages
    p. 557-566
Year
    2007
Notes
    5 obr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    548
    549
Conspectus category
    548
    549
Subject group
    antimon
    difrakce rentgenová
    krystalová struktura
    kutnohorské krystalinikum
    olovo
    stříbro
    sulfosoli
    zpřesňování struktury
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kutná Hora-Turkaňk
Keyword
    Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14
    Crystal
    Diffraction
    Owyheeite
    Powder
    Refinement
    Structure
    Synchrotron
    X-ray
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012